Bonhomme-rekommendation

Slagseghetens betydelse i svetsbara stål

Bonhomme-rekommendationen är en internationell standardisering som klassar in svetsbara stål i följande fyra kvalitetsklasser avseende krav på salgseghet vid olika omslagstemperaturer.

Klass Beskrivning Omslagstemperatur
B Stål för normalbelastning med liten risk för sprödbrott Inget krav
C Stål med viss motståndsförmåga mot sprödbrott Max 0 grader Celsius
D Stål med hög motståndsförmåga mot sprödbrott Max -20 grader Celsius
E Stål medsärskilt hög motståndskraft mot sprödbrott eller pga katastrofala följder vid ev brott Max -40 grader Celsius

 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP