Homogenisering

Enhetssteg för att uppnå en homogen smälta, vilket innebär att relativa mängden legeringselement och föroreningar, samt temperaturen är lika i smältans alla delar.

Homogenisering uppnås genom omrörning av smältan, vilket kan göras via induktion-, gas- eller mekaniskomrörning. Även elektromagnetisk omrörning kan åstadkommas.

Homogenisering
Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet värms upp till nära smälttemperatur. Syftet är att materialets korn ska förminskas och fördelas så att materialets struktur blir homogent.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP