Curiepunkt

Även kallad Curietemperatur, är en temperaturgräns där ett materials magnetiska förmåga kraftigt försämras om den överskrids.

Magnetisk permeabilitet för ett ferromagnetiskt material påverkas ifall curietemperaturen överskrids vilket resulterar i att den går över till att uppträda som ett paramagnetiskt material.

Ferromagnetiskt material
Vanligtvis en metall vars atomers poler har förmågan att orienterar sig efter ett pålagt yttre magnetfält vilket göra materialet magnetiskt.
Läs mer
Magnetisk Permeabilitet
Materialets förmåga att genom ett yttre magnetfält påverkas och bilda ett eget magnetiskt fält
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP