Magnetisk Permeabilitet

Materialets förmåga att genom ett yttre magnetfält påverkas och bilda ett eget magnetiskt fält

Material kan delas in i tre olika klasser beroende på dess permeabilitet.

Ferromagnetiskt material - Kraftig förmåga att skapa ett attraherande magnetfält
Paramagnetiskt material - Likt Diamagnetiskt men skapar istället ett repellerande magnetfält
Diamagnetiskt material - Lägre förmåga att skapa ett attraherande magnetfält

Permeabilitet betecknas μ med enheten Henry/meter 

Ferromagnetiskt material
Vanligtvis en metall vars atomers poler har förmågan att orienterar sig efter ett pålagt yttre magnetfält vilket göra materialet magnetiskt.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP