Förslitning av skärande verktyg

Illustration av Förslitning av skärande verktyg

Eggen på skärande verktyg förslits under bearbetningens gång av ett antal olika orsaker vilket påverkar skärresultatet negativt

Förslitning av skärande verktygsegg
Eggen på skärande verktyg förslits under bearbetningens gång vilket försämrar möjligheten att kunna uppnå eftersträvade toleranskrav och jämn kvalitet.

Orsaken till verktygsförslitningen kan indelas i följande typer som, enskilt eller i kombination, oundvikligen leder till att ett verktygsbyte krävs.

A. Gropförslitning
Gropformad förslitning på skärets spånsida.
Orsakas av mekanisk nötning då hårda partiklar i spånan, tex oxider eller karbider, möter skärets yta.
Diffusion mellan materialet och skäret påskyndar bildandet av gropförslitningen.

B. Fasförslitning
Slät förslitning på skärets släppsida
Orsakas av mekanisk nötning som på samma sätt som grupförslitning uppstår på grund av nötning från hårda partiklar.

C - Strålförslitning
Streckformad förslitningar på eggens nederkant
Orsakas av mekanisk nötning från hårdare arbetsstycken som på samma sätt som grupförslitning uppstår på grund av nätning från hårda partiklar. Ifall en större stråle uppstår bland de mindre beror det troligtvis på att ytan deformationshårdnat vid föregående skärpassage. Strålarna kan även uppstå på skärets spånsida.

D - Kamsprickor 
Sprickbildningar tvärs över eggen
Orsakas av uppredade värmeväxlingar som gör att materialet expanderar och kontraherar vilket leder till att sprickor och därefter urflisningar bildas.

E - Plastisk deformation 
Deformerad i eggen
Orsakas av att skäverktygets hållfasthet sänkts pga överhettning vilket minskar dess motsåndskraft mot yttre slag.

Skärkrafter
Förslitningen är starkt förknippad med de skärkrafter ett skär utsätts för vilka är ett resultat av verktygets design, verktygshållarens vinkel, avverkningshastigheter, materialval, vibrationer etc. Verkliga skärkrafter är således mycket svåra att beräkna.

Diffusion
I naturens strävan efter jämvikt så sker en naturlig spontan vandring av lösta ämnen i framförallt vätskor eller gas för att skapa en jämnt fördelad lösning i hela mediet. Även i metaller kan diffusion ske men då oftast i högre temperaturer, dock ej nödvändigtvis över smältpunkten.
Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Skärande verktyg
Skärande verktyg är ett samlingsnamn för verktyg där ett eller flera vass skär avverkar material från arbetsstycket.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP