Plastisk deformation

Illustration av Plastisk deformation

Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP