Bauxit

För att framställa aluminium bryts jord eller berg som innehåller bauxuit.

Bauxit är en av jordytans vanligast förekommade jordarter, vilken bildas när aluminiumhaltiga jordarter vittrar sönder. Medelhalten av Bauxit i jordytan är 8%, men för att det ska vara värt att bryta bör innehållet vara 20-30%, vilket oftast krävs tropiska miljöer för att detta ska ske.

 
[Artikel under utveckling genom det nationella projektet Metallkompetens]
Framställning av aluminiumoxid genom Bayermetoden
Framställning av aluminiumoxid genom upplösning av bauxit.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP