Fräsfixtur

Illustration av Fräsfixtur

En specialanpassad fixtur som håller i arbetsstycket vid fräsning

Genom att ta fram specialanpassade fixturer för fräsning av detaljer av högre volym kan man korta ned tiden det tar att spänna upp det initiala arbetsstycket samt korta tiden för omspänning.

Fixturen kan även förses med styrningar (klackar och styrpinnar) som gör att arbetsstycket får en mycket exakt positionering och eliminerar således behovet av att behöva mäta upp arbetsstyckets position inför bearbetning.

Omspänning
Att lossa ett delvis bearbetat arbetsstycke och återspänna det inför fortsatt bearbetning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP