Omspänning

Illustration av Omspänning

Att lossa ett delvis bearbetat arbetsstycke och återspänna det inför fortsatt bearbetning

Ifall ett fräst objekt behöver bearbetas på samtliga sidor behövs vanligtvis minst en omspänning av arbetsstycket för att verktygen skall komma åt alla sidorna.

Illustrationen visar 3-axlig fräsning där detta ofta blir aktuellt. Genom 4-axlig fräsning eller 5-axlig fräsning kan behovet av omspänning reduceras vilket ökar produktiviteten.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP