Harts

En slags viskös vätska som förekommer både organiskt och syntetiskt och som kan härdas permanent.

Harts är ett slags material som liknar kåda. Det kan förekomma i form av både viskösa vätskor eller i ett härdat tillstånd och finns både naturligt och syntetiskt. Ofta används syntetiskt harts som kan skapas av härdplaster, men många organiska hartser består utav metylmetakrylat (MMA) som solidifieras till akrylglas (PMMA).

Harts stelnar när monomererna i vätskeform polymeriseras till polymerer, vilket skapar en solid massa. Det är vanligt förekommande att applicera en katalysator för att underlätta denna polymerisation- och härdningsprocess.

De vanligaste varianterna är epoxyharts, polyuretanharts samt acetalharts.

 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP