Elektrisk konduktivitet

Även kallat elektrisk ledningsförmåga, dvs ett mått på hur väl ett material leder elektricitet

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP