Elektrisk konduktivitet

Även kallat elektrisk ledningsförmåga, dvs ett mått på hur väl ett material leder elektricitet

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP