Billets

Stränggjutna fyrkantämen från 100x100mm till 180x180mm.

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP