Falsning

Illustration av Falsning

Förberedande bearbetning av tunnplåt inför ihopmontering av två plåtar.

Falsning inom plåtbearbetning avser sätt att förbereda en plåt inför montering ihop med vanligtvis en annna plåt. Några av de vanligast förekommande falsningstyperna är:

1. Ståndfals

2. Stående vinkelfals

3. Dubbelfals

4. Enkel hakfals

5. Dubbel hakfals

6. Pittsburgfals

7. Rörfals

Falsning
Vikning av plåt ofta i syfte att sammanfoga denna med ytterligare en falsad plåt där de båda falsarna viks över och låser varandra.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP