Inert gas

Gas som inte reagerar med omgivningen

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP