Inert gas

Gas som inte reagerar med omgivningen

Ordlista

PC
PLC