Sexvalsverk

Valsverk som plattvalsar med två arbetsvalsar understödda av fyra stödvalsar

Läs mer under valsverkstyper.

Valsverkstyper
Syftar vanligtvis på valsarnas uppsättning vid plattvalsning.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP