Valsverkstyper

Illustration av Valsverkstyper

Syftar vanligtvis på valsarnas uppsättning vid plattvalsning.

Plattvalsning av metall utförs genom att ämnet passerar mellan två valsar som kavlar ut materialet till en tunnare och bredare form. Vanligtvis begränsas utbredningen med vertikalt ställda valsar.

Beroende på materialets kemiska sammasättning, mikrostruktur, plåttjocklek och arbetstemperatur så krävs olika mycket presskraft för att valsarna skall klara av att bearbeta materialet. Ju högre kraft som krävs desto större krafter utsätts valsarna för vilket gör att de fjädrar med ojämn tjocklek och ojämn plåt som resultat.

Genom att addera stödvalsar som hjälper till att motverka fjäderingen kan man motverka denna fjädring och de avvikelser de orsaker. Ju tunnare material som valsas så krävs samtidigt slankare valsar vilket ytterligare ökar behovet av kunna motverka denna fjädring. Således finns det olika valsuppsättningar för olika situationer.

I ett Duovalsverk [1] används endast ett valspar som bearbetar materialet, sk arbetsvalsar, utan några stödvalsar.

I ett Kvartovalsverk [2] används slankare arbetsvalsar understödda av grövre stödvalsar.

I ett Sexvalsverk [3] används ytterligare slankare arbetsvalsar som vardera är understödda av två stödvalsar.

I ett Mångvalsverk [4] anväds de slankaste arbetsvalsarna som vardera är understödda av vanligtvis tio stödvalsar.

Ju slankare arbetsvalsar och ju fler stödvalsar, desto större möjlighet att kompensera för avvikelser.

Duovalsverk
Enklaste typen av valsverk som plattvalsar med endast två arbetsvalsar, dvs utan några ytterligare stödvalsar.
Läs mer
Kvartovalsverk
Valsverk som plattvalsar med två arbetsvalsar understödda av två stödvalsar
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Mångvalsverk
Valsverk som plattvalsar med två arbetsvalsar understödda av vanligtvis tjugo stödvalsar
Läs mer
Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.
Sexvalsverk
Valsverk som plattvalsar med två arbetsvalsar understödda av fyra stödvalsar
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP