Gångart

Ämnen i en malmen utöver metalliska komponenter.

Exempelvis, i järnmalm finns utöver järnoxiden även SiO2 och Al2O3 samt i mindre omfattning CaO och MgO. Dessa fyra är exempel på gångart som man försöker separera från järoxiden innan denna förs vidare till masugnen.

Järnmalm
Råmaterial bruten från en gruva och innehållandes en majoritet järnoxid som sedan används för framställning av råjärn. Järnmalmen anrikas för att öka procentuella mängden järnoxid och reducera mängden oönskade ämnen.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP