Blästerluft

Luft som trycks in i nederdelen av masugnsprocessen. Det är vanlig luft som förhettas genom värmeväxling mot de heta restgaserna från processen.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP