Interkristallin korrosion

Höga temperaturer från svetsning kan leda till att kolet förenar sig med krom och bilda karbider med förlorat korrosionsskydd i korngränserna som resultat.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP