Dragprov

En stav med standardiserad utformning för att testa ett materials mekaniska egenskaper genom dragprovning

Proverna för dragprovning är vanligtvis en rotationssymmetrisk svarvad detalj där ändorna har en större diameter än själva testområdet som. Det är viktigt att själva testområdet inte innehåller några ytdefekter då dessa ger upphov till spänningskoncentrationer vilket ger felaktiga mätvärden då sprickor lättare initieras. Gängade ändor är en av fler olika sätt att montera dragprovet  inför testet.

För valsad plåt används istället platta dragprov.

För kallvalsad plåt som erhållit en del av sina mekaniska egenskaper genom själva valsningen tas flera olika provstavar med olika orientering ut ur en och samma plåt för att kunna mäta de anisotropiska egenskaper som uppstår pga deformeringen av microstrutkuren i valsriktningen.

 

Dragprovning
Testmetod för att bestämma ett materials brott- och sträckgräns genom att mäta hur en teststav deformeras under gradvis ökad dragkraft.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP