Gasinnehåll

Mängden gas som finns i smältan.

I efterföljande steg, då smältan stelnar, bildas porer innehållandes gas. Högt gasinnehåll medför hög porositet hos de färdigställda materialet.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP