Gjutfilter

Genom gjutfilter kan man styra flödeshastighet samt filtrera bort oönskade partiklar i smältan

Genom att avlägsna dessa orenheter kan man bland annat uppnå en detalj med bättre hållfasthetsegenskaper och bättre skärbarhet.

Läs mer om filter i Gjuterihandboken.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP