Glidplan

Plan i atomära kristallstrukturer som har minst motstånd mot skjuvspänning

Glidplanen i det enklaste kristallstrukturerna PC, FCC, BCC, HCP är vanligtvis orienterade i de mest tätpackade skikten. Vardera kristallstruktur innehåller flera olika glidplan.

Hos tex FCC finns tolv olika glidplan.

BCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomen är centrerad inuti kuben.
Läs mer
FCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade på kubens sidor
Läs mer
HCP
Hexagonal kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade mellan övre och nedre lagret av atomerna
Läs mer
PC
Kubisk kristallstruktur som består av endast hörnatomer
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP