PC

Illustration av PC

Kubisk kristallstruktur som består av endast hörnatomer

PC är akronym för Primitive Cubic. Även kallat Simple Cubic, SC.

Andra typer av kubiska kristallstrukturer är tex FCC, BCC och HCP.

BCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomen är centrerad inuti kuben.
Läs mer
FCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade på kubens sidor
Läs mer
HCP
Hexagonal kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade mellan övre och nedre lagret av atomerna
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP