CMM Horizontal

Illustration av CMM Horizontal

Mätmaskin med horisontellt skjutbar balk

En variant av mätmaskin, CMM, där mätningar i horozontellt läge är en fördel.

Ytterligare typerna av vanligt förekommande mätmaskiner är...

Läs mer om CMM här

CMM Bridge
Mätmaskin som vilar på två pelare
Läs mer
CMM Cantilever
Mätmaskin som vilar på en pelare
Läs mer
CMM Gantry
Mätmaskin för större objekt som vilar på en rälsar
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP