Hållfasthet

Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas

Hållfasthet i sig har ingen specifik benämning eller enhet utan är ett samlingbegrepp för flera olika samspelande materialegenskaper som summerat anger hur stora laster ett material kan utsättas för. Man pratar vanligtvis om följande fyra huvudegenskaper:

- Elasticitetsmodul
- Sträckgräns
- Brottgräns
- Brottförlängning

Man skiljer mellan följande fyra grundbelastningsfall

- Dragspänning
- Tryckspänning
Skjuvspänning
- Böjspänning

Läs mer om hållfasthet på Jernkontoret

Brottförlängning
Den lokala förlängningen av materialet intill ett materialbrott
Läs mer
Brottgräns
Mängden dragkraft ett material kan motstå innan brott uppstår.
Läs mer
Böjspänning
Uppstår av att motstående krafter placerade på sådant sätt att materialet böjs
Läs mer
Dragspänning
Uppstår av motstående krafter i linje riktade ifrån varandra
Läs mer
Elasticitetsmodul
Förhållandet mellan pålagd kraft och förlängning av ett material inom materialets gräns för icke plastisk deformation.
Läs mer
Skjuvspänning
Uppstår av motstående krafter som verkar parallellt med snittytan
Läs mer
Sträckgräns
Kraften som krävs för att uppnå plastisk (bestående) deformation hos en metall.
Läs mer
Tryckspänning
Uppstår av motstående krafter i linje riktade mot varandra

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP