Skjuvspänning

Uppstår av motstående krafter som verkar parallellt med snittytan

Ett materials skjuvmotstånd beräknas genom dess skjuvmodul.

Skjuvmodul
Enhet för att beräkna ett materials motståndskraft mot skjuvning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP