Skjuvmodul

Enhet för att beräkna ett materials motståndskraft mot skjuvning

Ett materials motstånd mot skjuvning kan beräknas utifrån materialets elastisitetsmodul och kontraktionstal

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP