Fotopolymer

Fotopolymerer är plaster som ändrar egenskaper vid ljusexponering. Ofta är det strukturförändringar som uppstår, exempelvis att materialet härdas, och oftast med hjälp av ultraviolett eller synligt ljus.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP