Fotopolymer

Fotopolymerer är plaster som ändrar egenskaper vid ljusexponering. Ofta är det strukturförändringar som uppstår, exempelvis att materialet härdas, och oftast med hjälp av ultraviolett eller synligt ljus.

Ordlista

Syl