Vattenpass

Illustration av Vattenpass

Verktyg för att kontrollera ett objekts vinkel utifrån jordens centrum

Vattenpasset är en linjal försedd med en eller flera glasrör vars diameter är aningen större i mitten av röret. Röret är fyllt med en vätska innehållandes en bubbla som rör sig fritt inom röret.

Då glasröret ligger i absolut linje med horisonten så placerar sig bubblan i rörets mitt där diametern är aningen större då bubblan söker sig till den högst belägna punkten.

Glasröret är försedd med två eller fler linjer för att göra det enkelt att uppskatta när bubblan ligger precis mitt i röret.

Vattenpasset är vanligtvis försedd med flera glasrör monterade i olika vinklar för att kunna mäta upp horisont- och vertikalläget samt 45 graders lutning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP