Brottseghet

Ett materials seghet vid yttre kraft som läggs på succesivt, dvs inte plötsligt som vid slagseghet.

Ett material kan bete sig både segt och sprätt beroende på hur plötsligt den utsätts för en kraft. Vid brottseghet så läggs kraften på succesivt för att se hur motståndskraftigt materialet är mot spricktillväxt.

Motsatsen är slagseghet där man genom slagprovning">slagprovning utsätter materilet för ett kraftigt slag.

Slagprovning
Testmetod för att bestämma ett materials slagseghet genom att avläsa energiåtgången för en pendel slå av provstaven.
Läs mer
Slagseghet
Ett materials seghet vid yttre kraft som appliceras hastigt, dvs läggs ej på successivt som vid brottseghet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP