Slagseghet

Ett materials seghet vid yttre kraft som appliceras hastigt, dvs läggs ej på successivt som vid brottseghet.

Ett material kan bete sig både segt och sprätt beroende på hur plötsligt den utsätts för en kraft. Vid slagseghet utsätts materialet för ett kraftigt slag för att se hur måtståndskraftigt materialet är mot spricktillväxt vid snabb belastning. Motsatsen är brottseghet där kraften läggs på succesivt.

Brottseghet
Ett materials seghet vid yttre kraft som läggs på succesivt, dvs inte plötsligt som vid slagseghet.
Läs mer
Slagseghet
Ett materials seghet vid yttre kraft som appliceras hastigt, dvs läggs ej på successivt som vid brottseghet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP