Emittering

Illustration av Emittering

Då en elektron, som tidigare genom tillförd energi lyfts till ett yttre skal, faller tillbaka till sitt normala läge/skal.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP