Gängor

Illustration av Gängor

Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering

Externa gängor återfinns på skruven och interna gängor på muttern.

Gängor tillverkas enlikt olika standarden där ISO-standarden M är den allra vanligaste. M:et står för Metric.

Mått som denna standar anger är

  • d/D     : Ytterdiameter
  • d1/D1 : Innerdiameter
  • d2/D2 : Medeldiameter
  • h/H     : Gänghöjd
  • P         : Delning (hur mycket en gänga stiger per varv)
  • β         : Profilvinkel

Man skiljer även på grovgängning, M och fingängning MF vilka har olika stigning per varv (delning)

För en M5-skruv eller mutter så anger siffran gängornas ytterdiameter.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP