Gängor

Illustration av Gängor

Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering

Externa gängor återfinns på skruven och interna gängor på muttern.

De allra vanligaste gängorna som nyttja är metriska gängor, så kallade M-gängor, vilket är en ISO-standard som anger måtten för...

  • d/D     : Ytterdiameter
  • d1/D1 : Innerdiameter
  • d2/D2 : Medeldiameter
  • h/H     : Gänghöjd
  • P         : Delning (hur mycket en gänga stiger per varv)
  • β         : Profilvinkel

Man skiljer även på grovgängning, M och fingängning MF vilka har olika stigning per varv (delning)

För en M5-skruv eller mutter så anger siffran gängornas ytterdiameter.

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP