Gängtapp med bakre gles delning

Illustration av Gängtapp med bakre gles delning

Specialvariant av gängtapp som förbättrar flödet av skärvätska och spånavgång

Se gängtappar för mer info.

Gängtappar
Den vanligaste typen av verktyg för att skapa gängor i förborrade hål
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP