Elasticitetsmodul

Förhållandet mellan pålagd kraft och förlängning av ett material inom materialets gräns för icke plastisk deformation.

Mellan atomerna i en metall finns repellerande och attraherande krafter som summerat fungerar likt inre fjädrar som håller ihop materialet. En metall som har hög elasticitetsmodul, sk E-modul, kan sägas ha styva fjädrar vilka kräver en större kraft för att tänjas ut.

Elasticitetsmodulen betecknas E med enheten kN/mm2

Inom den linjära delen i en dragprovkurva för ett material sker elastiskt deformation där materialet återgår till sin ursprungliga form. Då så pass stor kraft att den linjära delen överskrids och sträckgränsen (ReL) nås så börjar fjädrar brytas av vilket leder till plastisk deformation. Nog många brutna fjädrar resulterar i sprickbildning och slutligen materialbrott. 

Dragprovkurva
Den kurva som fås vid dragprovning där förhållandet mellan töjning och dragspänningen visualiseras som en kurva i ett diagram.
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP