Metall

Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.

Alla metaller har följande gemensamma övergripande egenskaper:

- Har metallglans. Dvs bearbets för att uppnå blanka och släta ytor, som dock för många metaller snabbt oxideras till en matt yta.
- Leder ström och värme bra
- Har god formbarhet 

För tex järn så är atomerna ordnade i en kubisk struktur med en järnatom placerad i vardera hörn samt en i vardera ytas centrym, sk ytcentrerad, alternativt en i vardera hörn samt en centrerad i kuben, sk rymdcentrerad.

Strukturen gör att atomerna ordnas i större föreningar likt legoklossar och bildar kristallkorn med olika storlek och form som i sin tur binds till varandra med olika orientering och bildar metallen. Kristallkornens storlek och form påverkar metallens egenskaper, tex så ökar järnets styrka och seghet med minskad storlek.

Inom kristallkornens regelbundna rader av atomer finns störningar såsom punktfel, disklokationer eller förekomsten av inlösta främmande atomer. Dessa fenomen i kombination med korngränsfel påverkar metallens egenskaper ytterligare såsom höjd hållfasthet.

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer
Formbarhet
Formbarhet för metaller syftar vanligtvis till en metallplåts förmåga att bockas eller formpressas utan sprickbildning
Läs mer
Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer
Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP