Brotschning

Illustration av Brotschning

Brotschar används för att vidga en håldiameter och samtidigt förbättra dess rundhet.

Brotschar består vanligtvis av fyra eller fler skär vilket, jämfört med spiralborrens två skär, ger bättre håltoleranser.

Verktygen består vanligtvis helt av snabbstål eller hårdmetall alternativt så har de fastlödda eller mekaniskt monterade hårdmetallskär.

Det finns även brotchar med endast ett skär som i kombination med glidytor möjliggör eftersträvad tolerans

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP