Fleroperationsmaskin

Illustration av Fleroperationsmaskin

Maskin som är assisterad av automatisk verkygsväxling och således kan utföra flera olika operationer i följd utan manuell verktygsväxling

En "Operation" syftar till ett specfikt bearbetningsmoment såsom borrning av ett hål, planfräsning av en yta eller svarvning av gängor i en stång.

"Fleroperationsmaskin" syftar således till en maskin som kan utföra flera efterföljande operationer vilket möjliggörs genom automatisk verktygsväxling.

Benämningen "Fleroperationsmaskin", även kallat "Flerop", passar således in på alla verktygsmaskiner som har automatisk verktygsväxling men man syftar vanligtvis på fräsmaskiner.

Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer
Planfräsning
Fräsning av ett arbetsstyckes ovansida med målet att skapa en plan yta
Verktygsmaskiner
Maskiner såsom svarvar och fräsar som bearbetar arbetsstycken genom skärande bearbetning
Läs mer
Verktygsväxling
En maskin som utrustas med automatiserad verktygsväxling ger kortare ställtider vid byte av verktyg vilket avsevärt kortar ned tillverkningstiden i de fall flera olika verktyg behöver användas.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP