Verktygsmaskiner

Illustration av Verktygsmaskiner

Maskiner såsom svarvar och fräsar som bearbetar arbetsstycken genom skärande bearbetning

Namnet syftar till de utbytbara verktygen som avverkar material genom spånbrytning.

Verktygsmaskiner finns i en mängd olika storlekar, utföranden och automationsgrad.

Antalet "axlar" som en verktygsmaskin har syftar till hur verktyget och/eller arbetsstycket kan röra sig.

En treaxlig maskin syftar till att rörelser kan ske i tre linjära riktingar (X, Y och Z). I en maskin med fler än tre axlar har man vanligtvis adderat möjligheten att även kunna rotera kring X, Y och/eller Z.

Generellt kan man säga att ju fler axlar en maskin har desto mer komplexa detaljer kan produceras utan behov av omspänning av arbetsstycket.

Omspänning
Att lossa ett delvis bearbetat arbetsstycke och återspänna det inför fortsatt bearbetning
Läs mer
Spånbrytning
Det sätt en spåna bryts av
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP