Spånbrytning

Illustration av Spånbrytning

Det sätt en spåna bryts av

Skärande verktygs ovansida kan utformas med en nedsänkning strax bakom skäreggen, så kallad spånbrytare, som gör att spånorna kröks och självbryts [1] alternativt kröks för att kollidera med och brytas mot verktyget [2] eller arbetsstycket [3]. Typen av spånbildning påverkar hur lätt spånorna bryts.

Spånbrytning är främst viktig att ta hänsyn till för de metoder där skärverktyget är i kontinuerligt ingrepp så som vid svarvning.

Spånbildning
När skäreggen möter arbetsstycket så deformeras materialet genom skjuvning vilket resulterar i någon av de tre olika typerna spånbildning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP