Allmän korrosion

Illustration av Allmän korrosion

Hela detaljens yta angrips av oxidation

Vanligt förekommande för olegerade kolstål utan skyddande ytskickt. Kan även uppstå för rostfria stål i sura miljöer och kallas då syrakorrosion.

Då det är en förhållandevis stabil process så finns korrosionstabeller eller ISO-korrosionslinjer där man kan avläsa korrosionshastigheten i mm/år för flera olika material och miljöer.

Korrosionshastigheten påverkas dock av yttre faktorer såsom föroreningar, flödeshastigheter, temperatur, syror, läckströmmar eller metaller med olika potential.

 

Läs mer på Järnkontoret

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP