Allmän korrosion

Illustration av Allmän korrosion

Hela detaljens yta angrips av oxidation

Vanligt förekommande för olegerade kolstål utan skyddande ytskickt. Kan även uppstå för rostfria stål i sura miljöer och kallas då syrakorrosion.

Då det är en förhållandevis stabil process så finns korrosionstabeller eller ISO-korrosionslinjer där man kan avläsa korrosionshastigheten i mm/år för flera olika material och miljöer.

Korrosionshastigheten påverkas dock av yttre faktorer såsom föroreningar, flödeshastigheter, temperatur, syror, läckströmmar eller metaller med olika potential.

 

Läs mer på Järnkontoret

Ordlista

Syl