Spårsvarvning

Illustration av Spårsvarvning

Radiell eller axiell svarvning för att skapa smala spår i arbetsstycket

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP