Borrmaskin

Illustration av Borrmaskin

Handhållen maskin för roterande verktyg

Används främst för att borra hål i olika material såsom trä och metall.

Vissa maskiner kan vara försedda med en hammarfunktion som gör att man förutom en roterande rörelse även får en vibrerande axiell rörelse. Denna funktin nyttjas för borrnig i betong men är inte så effektiv som en slagborrmaskin som har en betydligt mer kraftfull axiell kraft.

Borrmaskinen kan även förses med en mängd andra verktyg såsom slipverktyg, polertrissor samt bits för att dra in skruv.

Bits
Utbytbara skruvmejselskallar
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP