Frässkärets vinklar

Illustration av Frässkärets vinklar

Namnen på fräskärets olika vinklar som definierar dess skärande egenskaper

λ : Lutningsvinkel

γ :  Spånvinkel (Se även positiva och negativa frässkär)

κ : Ställvinkel

Positiva och negativa frässkär
Benämningen positiva [A] och negativa [B] frässkär syftar till vinkeln mellan skäreggets vinkel i förhållande till bearbetad yta
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP