Positiva och negativa frässkär

Illustration av Positiva och negativa frässkär

Benämningen positiva [A] och negativa [B] frässkär syftar till vinkeln mellan skäreggets vinkel i förhållande till bearbetad yta

Ilustratinen gäller för skär med plan spånsida. Skärs som lutas mot skärriktningen kan i själva verket vara positiv ifall skäret har spånbrytare som är utformade så att man uppnår en vinkel från skärritningen. En klar fördel med dessa är att man då kan kan nyttja båda sidorna av ett vändskär.

Vändskär
Skär för skärande bearbetning som är vändbara för att frilägga en ny skäregg
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP