FCC

Illustration av FCC

Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade på kubens sidor

FCC är akronym för Face Centerd Cubic. Kallad ytcentrerad på svenska.

Metaller med FCC-struktur är tex:

- γ-Järn
- Aluminium
- Koppar
- Guld
- Bly
- Nickel
- Platinum
- Silver

Andra typer av kubiska kristallstrukturer är tex PC, BCC och HCP.

BCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomen är centrerad inuti kuben.
Läs mer
HCP
Hexagonal kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade mellan övre och nedre lagret av atomerna
Läs mer
Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer
PC
Kubisk kristallstruktur som består av endast hörnatomer
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP